Severity        Code        Description        Project        File        Line        Suppression State Error        CS1704        An assembly with the same simple name ‘projectname’ has already been imported. Try removing one of the references (e.g. ‘D:\example.dll’) or sign them to enable side-by-side. error

Merhaba, Severity        Code        Description        Project        File        Line        Suppression State Error        CS1704        An assembly with the same simple name ‘projectname’ has already been imported. Try removing one of the references (e.g. ‘D:\example.dll’) or sign them to enable side-by-side. Siz…

Okumaya devam et
arduino_led_blink

Arduino Programlama,ardunio led yakmak,arduino led blink

Merhaba, Arduino ile kartları programlayarak devre üzerinde işlemler yapmamızı sağlayan yazılım ve donanımı bir araya getiren programlama aracıdır diye tanımlayabiliriz. Temelde mikrodenetleyiciiye sahip ve Arduino.cc tarafından geliştirilen açık kaynaklı kartla…

Okumaya devam et

İmza doğrulama için KeyInfo çözümlenemiyor: KeyInfo ‘SecurityKeyIdentifier – Signature validation failed. Unable to resolve SecurityKeyIdentifier

Merhaba, İmza doğrulama için KeyInfo çözümlenemiyor: KeyInfo ‘SecurityKeyIdentifier    (    IsReadOnly = False,     Count = 1,     Clause[0] = X509IssuerSerialKeyIdentifierClause(Issuer = ‘CN=test.oguzaltuntas.com, OU=UG, O=OAL, L=IST, ST=ISTANBUL, C=TR’, Serial = ‘5465836144547475’)…

Okumaya devam et
error: Oğuz ALTUNTAŞ © 2020