Binom Dağılımı python, binomial distribution theory, binomial distribution python project

Merhaba,

Bu yazıda binom dağılımını python dili kullanarak gerçekleyeceğiz. Derleme ortamı, google’ın  ücretsiz üyeliğinizle girebileceğiniz  https://colab.research.google.com/  adresini kullanarak çalışmayı yaptım.

Başarı olasılığı p olan bir Bernoulli denemesinin aynı şartlar altında, bağımsız olarak n kez tekrarlanmasıyla oluşan deneye Binom deneyi denir.

 

b = binom olasılığı x = istenilen durum sayısı P = istenilen durumu başarma olasılığı n = deneme sayısı,

Binom Dağılımı python

Problem : Bir öğrencinin yks sınavında 5 şıklı 15 sorundan rastgele 5’ini doğru cevaplama olasılığı nedir ? Çözüm: P = 1/5 (0.2) Bir soruyu doğru yapma olasılığı 1-P =0.80 (Doğru yapmama olasılığı) x(istenilen durum)=5 P(başarma durumu) =0.2 n(deneme sayısı)=15 b(binom olasılığı)=? =(15!/5!10!)(0.2)exp(5)*(0.8)exp(10)= ~0.10

Kod Çözüm:

def factorialCalc(i):     # permütasyon hesaplamanın temeli olan faktöriyel hesaplanması
    if i==1 or i==0:       # bir veya 0 rakamının özel faktöriyeli sabit 1.
        return 1
    
    else: 
        return i * factorialCalc(i-1)    # rekürsif
def permutationCalc(j,k):       #permütasyon iterasyon basamağı
    l = 0
    
    if k>j:        
        l = l
        
    else:      
        l = factorialCalc(j)/factorialCalc(j-k)   #faktöriyel kavramını çağırdığımız yer 
        return l
def  combinationCalc(j, k):                      #kombinasyon için permütasyon ve faktöriyeli çağırıyorum
    return permutationCalc(j, k) / factorialCalc(k)
print("Binom hesabı için lütfen istenenleri giriniz.")   
numOfSampleSpace = int(input("Deneme Sayısı: "))            # Deneme sayısı
successProb= float(input("Başarma durumu: "))               # Tek bir işlem için başarma olasılığı
demandCond = int(input("İstenilen durum: "))                # İstenilen durum sayısı
print("Sonuç:b(5):", (combinationCalc(numOfSampleSpace,5)*pow(successProb,demandCond)*pow(1-successProb,numOfSampleSpace-demandCond)))
 
Çıktımız(text):
Binom hesabı için lütfen istenenleri giriniz.
Deneme Sayısı: 15
Başarma durumu: 0.2
İstenilen durum: 5
Sonuç:b(5): 0.10318229431910408
 
 

Soru ve iletişim için  iletişim  formundan  bana ulaşabilirsiniz.

İlerleyen yazılarda görüşmek üzere.

Oğuz ALTUNTAŞ © 2020

Bunlar da ilgini çekebilir...

error: Oğuz ALTUNTAŞ © 2021