SQL Database Cannot Be Opened. It is In The Middle of a Restore hatası

SQL Database Cannot Be Opened. It is In The Middle of a Restore hatası

Merhaba, Siz de SQL Database Cannot Be Opened. It is In The Middle of a Restore (microsoft sql server error )hatası alıyorsanız, Restore ettiğiniz db’niz için çalıştırdığınız  Norecovery yerine Recovery…

Okumaya devam et

Could not find server ‘Server_name’ in sys.servers. Verify that the correct server name was specified. If necessary, execute the stored procedure sp_addlinkedserver to add the server to sys.servers.

Merhaba, Could not find server ” in sys.servers. Verify that the correct server name was specified. If necessary, execute the stored procedure sp_addlinkedserver to add the server to sys.servers. şeklinde…

Okumaya devam et
find table from column name in sql

Kolon adıyla tabloyu bulmak , find table from column name in sql

Merhaba, Elinizde kolon adınız var fakat geçtiği tablo veya tabloları bulmak istiyorsanız. Select     TABLE_SCHEMA,TABLE_CATALOG, TABLE_NAME, COLUMN_NAME –artırılabilir       from       INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS         where    COLUMN_NAME like ‘%alan_adi%’ ile…

Okumaya devam et
error: Oğuz ALTUNTAŞ © 2021