Exceptions.FormNotReadyForExecutionException: ‘Form henüz sunucuya bilgi gönderip almak için hazır değil.

Exceptions.FormNotReadyForExecutionException 'Form henüz sunucuya bilgi gönderip almak için hazır değil
Exceptions.FormNotReadyForExecutionException 'Form henüz sunucuya bilgi gönderip almak için hazır değil

Merhaba,

Wpf projenizde “Exceptions.FormNotReadyForExecutionException: ‘Form henüz sunucuya bilgi gönderip almak için hazır değil.” veya Message=Form henüz sunucuya bilgi gönderip almak için hazır değil. Lütfen veri yükleme işlemlerinizi LoadData methodunu override ederek gerçekleştiriniz. ” şeklinde  hatayla karşılaşıyorsanız ,çağrım yaptığınız formun kurucu metoduna gelin (constructor) ve initializecomponent() metodu eksik olma ihtimali yüksektir. Metodu kurucu metod içine eklediğinizde hatayı gidermiş olacaksınız.

Sonraki yazılarda görüşmek üzere.

Detaylı hata :

Exceptions.FormNotReadyForExecutionException 

  HResult=0x80131500 

  Message=Form henüz sunucuya bilgi gönderip almak için hazır değil. Lütfen veri yükleme işlemlerinizi LoadData methodunu override ederek gerçekleştiriniz. 

  Source=oguzaltuntas 

  StackTrace: 

      at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick() 

   at System.Windows.Controls.Button.OnClick() 

   at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e) 

   at System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) 

   at System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) 

   at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) 

   at System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 

   at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 

   at System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent) 

   at System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) 

   at System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) 

   at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) 

   at System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) 

   at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) 

   at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) 

   at System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args) 

   at System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted) 

   at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() 

   at System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input) 

   at System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport) 

   at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel) 

   at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 

   at System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 

   at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) 

   at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) 

   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) 

   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler) 

Oğuz ALTUNTAŞ © 2020

Bunlar da ilgini çekebilir...

error: Oğuz ALTUNTAŞ © 2021