Kolon adıyla tabloyu bulmak , find table from column name in sql

find table from column name in sql

Merhaba,

Elinizde kolon adınız var fakat geçtiği tablo veya tabloları bulmak istiyorsanız.

Select     TABLE_SCHEMA,TABLE_CATALOG, TABLE_NAME, COLUMN_NAME --artırılabilir  

    from       INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS    

    where    COLUMN_NAME like '%alan_adi%'

ile arayarak istediğiniz tablo sonucunu görebilirsiniz.

İlerleyen yazılarda görüşmek üzere.

Oğuz ALTUNTAŞ © 2020

error: Oğuz ALTUNTAŞ © 2021