Pdf worde çevir , WORD TO PDF C#, how convert word to pdf ,c# code word to pdf

Pdf worde çevir , WORD TO PDF C#, how convert word to pdf ,c# code word to pdf

Merhaba,

 

Bu yazımızda sıkça  ihtiyaç duyduğumuz word dokümanın pdf’e çevirme hadisesini kendi imkanlarımızla(3. bir uygulama kullanmadan ) nasıl yaparız  , işleyeceğiz.

Öncelikle  .Net geliştirme ortamımız olan Visual Studiomuzu açalım yeni proje oluşturalım.

 

Pdf worde çevir , WORD TO PDF C#, how convert word to pdf ,c# code word to pdf2

  • Projemizin ismini ve kayıt yerini verdikten sonra oluşturuyoruz.

 

 

  • Ardından Xaml porjemize bir adet grid ,2 adet text box 2 adet buton atıyoruz.

Pdf worde çevir , WORD TO PDF C#, how convert word to pdf ,c# code word to pdf3

Kod;

Convert etmek istediğimiz word dosyasını seçmek için ilgili butonun click eventine

private void Goruntule_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
Microsoft.Win32.OpenFileDialog dlg = new Microsoft.Win32.OpenFileDialog();
dlg.DefaultExt = “.docx”;
dlg.Filter = “Word documents (.doc)|*.docx;*.doc”;

Nullable<bool> result = dlg.ShowDialog();
if (result == true)
{

string filename = dlg.FileName;
SecilecekDosya.Text = filename;
}

  • Convert işlemini yapacak butonun click eventine

private void ConverButon_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
Microsoft.Office.Interop.Word.Application appWord = new Microsoft.Office.Interop.Word.Application();
wordDocument = appWord.Documents.Open(SecilecekDosya.Text);
SaveFileDialog sfd = new SaveFileDialog();
sfd.Filter = “PDF Documents|*.pdf”;
try
{

if (sfd.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
{
string ext = System.IO.Path.GetExtension(sfd.FileName);
switch (ext)
{
case “.pdf”:
wordDocument.ExportAsFixedFormat(sfd.FileName, WdExportFormat.wdExportFormatPDF);
break;
case “.docx”:
wordDocument.ExportAsFixedFormat(sfd.FileName, WdExportFormat.wdExportFormatPDF);
break;
}
KaydedilecekYer.Text = sfd.FileName;
}
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(“Oğuz ALTUNTAŞ © 2017”);
}
catch (Exception ex)
{
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message);
}
System.Diagnostics.Process.Start(sfd.FileName);
}

 

ve   wordDocument  entity için ;

public Microsoft.Office.Interop.Word.Document wordDocument { get; set; }

yazıp projemizi derleyelim muhtemelen

Microsoft.Office.Interop.Word.Document referans isteyecektir.

Package Manager dan (Nuget)

Install-Package Microsoft.Office.Interop.Word -Version 15.0.4797.1003 komutu yazarsanız referans otomatik indirip ekleyecektir.

 

Pdf worde çevir , WORD TO PDF C#, how convert word to pdf ,c# code word to pdf4

İlgili solution’ı github adresim üzerinden;  https://github.com/oguzaltuntas/wordtopdf  ulaşabilirsiniz.

Pdf worde çevir , WORD TO PDF C#, how convert word to pdf ,c# code word to pdf61

 

Oğuz ALTUNTAŞ © 2017

Bunlar da ilgini çekebilir...

error: Oğuz ALTUNTAŞ © 2021