SharpSsh.jsch.JSchException: Session.connect: System.IO.FileNotFoundException:Could not load file or assembly ‘DiffieHellman, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’ or one of its dependencies

System.Exception Can't connect to dosya.oguzaltuntas.com  SharpSsh.jsch.JSchException Session.connect System.IO.FileNotFoundException
System.Exception Can't connect to dosya.oguzaltuntas.com  SharpSsh.jsch.JSchException Session.connect System.IO.FileNotFoundException

System.Exception: Can’t connect to dosya.oguzaltuntas.com  SharpSsh.jsch.JSchException: Session.connect: System.IO.FileNotFoundException:Could not load file or assembly ‘DiffieHellman, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.  File name: ‘DiffieHellman, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’     at SharpSsh.jsch.jce.DH.getE()     at SharpSsh.jsch.DHG1.init(Session session, Byte[] V_S, Byte[] V_C, Byte[] I_S, Byte[] I_C)     at SharpSsh.jsch.Session.receive_kexinit(Buffer buf)     at SharpSsh.jsch.Session.connect(Int32 connectTimeout)    WRN: Assembly binding logging is turned OFF.  To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.  Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.  To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].       at SharpSsh.jsch.Session.connect…

Üçüncü parti dll kullanarak Ftp işlemlerini gerçekleştiriyorsanız. Projenizde SharpSSH  kullanıyor ve

System.Exception: Can’t connect to dosya.oguzaltuntas.com  SharpSsh.jsch.JSchException: Session.connect: System.IO.FileNotFoundException:….

Güvenlik (security) hatası alma olasılığınız yüksek.

Şeklinde hata alıyorsanız  yapmanız gereken  sharpssh.dll ile birlikte kullanılması gereken üç dll i projenize ekleyip pathlemeniz olacaktır.

  • Org.Mentalis.Security.dll
  • Tamir.SharpSSH.dll
  • DiffieHellman.dll

Belirttiğim üç dll projenizde bulunmuyorsa,

Install-Package Org.Mentalis.Security -Version 1.0.0

Install-Package Tamir.SharpSsh.dll -Version 1.1.1.14

Install-Package DiffieHellman -Version 1.0.0

Nuget aracılığıyla indirip entegre edebilirsiniz.

Oğuz ALTUNTAŞ © 2020

Bunlar da ilgini çekebilir...

error: Oğuz ALTUNTAŞ © 2021