Cannot insert explicit value for identity column in table ‘columnname’ when IDENTITY_INSERT is set to OFF.

Merhaba, Sql server’da  Cannot insert explicit value for identity column in table ‘columnname’ when IDENTITY_INSERT is set to OFF.  hatası alıyorsanız. Datayı insert etmeye çalıştığınız tablodaki bir alanınız identity alanıdır yani tablonun...