Xamarin nedir,xamarin uygulaması,xamarin listbox uygulaması,application xamarin c#

Merhaba ,

Bu yazımda sizlere  microsoftun satın aldığı xamarin geliştirme ortamından bahsedip  programcı ritüeli olan “hello world” değilde listbox ve bu listbox’tan seçime göre arama motorundan ilgili text’i arayan bir uygulama(app) yazacağız.

Yazısını  xamarin kullanarak android uygulamada sanal ortamda yazacağız.

Sonrasında file ,new project diyoruz sonrasında Visual C# altından Android  altından Blank App seçip oluşturuyoruz.

xamarinprojeolustur

Sonrasında MainActivity.cs ‘i ListActivity sınıfından kalıtım aldırıyoruz.

public class MainActivity : ListActivity

mainactivity

Listeyi oluşturacağımız şekilde dizi tanımlıyoruz. Sonrasında onclick metodumuza ilgili arraydan seçtiğimiz texti arama motorunda arattıran

OnListItemClick metodunu yazıyoruz.

Kodumuz aşağıdaki gibidir.

[Activity(Label = “List_Control_and_the_Browser”, MainLauncher = true, Icon = “@drawable/icon”)]
public class MainActivity : ListActivity
{//setup an array of string for my list
string[] items;
protected override void OnCreate(Bundle bundle)
{
base.OnCreate(bundle);

// Set our view from the “main” layout resource
SetContentView(Resource.Layout.Main);
items = new string[] { “Ford”, “Renault” ,”Audi”};
ListAdapter = new ArrayAdapter<string>(this, Android.Resource.Layout.SimpleListItem1, items);

}

protected override void OnListItemClick(ListView l, View v, int position, long id)
{
var item = items[position];
//this shows a toast popup of the item text
Android.Widget.Toast.MakeText(this, item, ToastLength.Short);

//open the browser window and navigate to a url…
var uri = Android.Net.Uri.Parse(“https://www.google.com/#q=”+item);
//setup an intent so I can activate the activity which will launch th browser

var intent = new Intent(Intent.ActionView, uri);
StartActivity(intent);
}
}

  • Projeyi çalıştırıyoruz.Xamarin nedir,xamarin uygulaması,xamarin listbox uygulaması,application xamarin c#

Xamarin nedir,xamarin uygulaması,xamarin listbox uygulaması,application xamarin c#2

  • Karşımıza gelen ekranda yazdığımız uygulamaya tıklıyoruz ve açıyoruz.

Xamarin nedir,xamarin uygulaması,xamarin listbox uygulaması,application xamarin c#3

  • Sonrasında listboxtan herhangi birine tıklıyoruz ve ilgili texti google’da arıyor.

Xamarin nedir,xamarin uygulaması,xamarin listbox uygulaması,application xamarin c#4

Sağlıcakla.

Oğuz ALTUNTAŞ © 2017

Bunlar da ilgini çekebilir...

error: Oğuz ALTUNTAŞ © 2021